Rózsa Luca Sára| Tranker Kata | Ulbert Ádám

Vágyakozás egy jobb élet után

A Vágyakozás egy jobb élet után című kiállítás az Esterházy-kastély harmadik emeleti Fehér-termében a 2021-es Esterházy Art Award három díjazottja, Rózsa Luca Sára, Tranker Kata és Ulbert Ádám mutatkoznak be lehetséges életformákat kutató alkotásaikkal. Vágyakozó pillantások egyszerre a múltba és a jövőbe.

Rózsa Luca Sára nagyformátumú vásznai amorf reneszánsz-emberábrázolások. „Ha az elmúlt évek témáit egy gondolati háromszögbe kéne zárnom, akkor azt mondanám, hogy e háromszög egyik pontján az élet és annak végessége állna, a másikon a világ idő és térbeli végtelensége, a harmadik ponton pedig a jelen megértése helyezkedne el. Képeim megfestésekor egyfajta ikonikusságra, térbeli és időbeli dermedtségre, valami olyasmire, törekszem, ami állandóságot sugall.

Rózsa Luca Sára © Tina Zarits, 2022

Tranker Kata művészete erősen támaszkodik antropológiai, zoológiai és sci-fi forrásokra. Véleménye szerint napjaink globális történései elkerülhetetlenül megkövetelik, hogy átgondoljuk az emberi faj szerepét. Installációja egy alapvető újrakedzés lehetséges szcenárióit és egy másfajta együttélés különböző formáit mutatja be. Kifejező figurái papírmaséból készültek.

Tranker Kata © Tina Zarits, 2022

A művészettörténet fejlődésében számos kisajátítással és egzotikummal találkozunk. Különösen a távoli Afrika, Kína vagy Japán művészete gyakorolt nagy hatást az európai művészetre. Ulbert Ádám is keresi művészetében az egzotikumot, de nem formai megújítására, hanem annak megértésére törekszik: „Történelmi időszakok más hiedelemrendszerei és tudatállapotai érdekelnek, amelyek egy új mentális ökológiát teremthetnek“ – vallja a művész.

Ulbert Ádám © Tina Zarits, 2022