Invázió: Taplógomba-ember

Színes alumíniumöntvény, magasság: 202 cm
Lois Weinberger, 2014

A kezdetet egy próbababa jelentette, amely büszke tartása miatt tetszett meg Weinbergernek. Kemencében szárított fataplót helyezett el rajta több fázisban hónapokon át, míg teljesen be nem borították az élősködőkből kialakult domborművek. Ez a burjánzás azonban látszólag nem zavarja a próbababát, továbbra is kihívó pillantással szemléli a világot.

Az eredeti műről készített, festett alumíniumöntvény szobrot 2014-ben helyezték el a kismartoni Henricihofban, az 1794-ből származó, új funkcióval ellátott udvari istálló területén. A helyszín és a szobor közti tartalmi kapcsolatot az jelenti, hogy az Esterházy alapítványoknak is rendszeresen új funkcióval kell ellátniuk a régi épületeket. A múló idő hatásának kitett testek és falak így nem csak a pusztulás, hanem a burjánzás folyamatait is mutatják. Az elmúlás és a növekedés egyszerre van jelen bennük.

»A munkát olyan szövegek előzték meg, amelyek akár a munka megerősítésének is tekinthetők, mivel leigázták a kiszolgáltatottságot és alárendeltséget, és fénysugarat villantottak fel, amely megvilágítja az eredmény csábításának mélyén rejtőző vadon útjait, amely vadont kitölt a valóság - szabad tereket is hagyva azonban, amelyek változásaik révén értelmet adnak a meg nem született gondolatnak.«
Lois Weinberger 2013

Lois Weinberger (Stams/Tirol, 1947-) főként a X. documenta kiállításon bemutatott Átültetés című művével szerzett nemzetközi hírnevet. A világszerte ismert művészeti kiállítás felkérésére 1997-ben Kasselban az egyik használaton kívül helyezett pályaudvar vágányára hazai pionír, valamint Dél- és Délkelet-Európából származó neofita növényeket ültetett korunk migrációs folyamatainak szimbólumaként.

Hasonlóan nagy hatást vált ki az Esterházy NOW projekt részére készített Invázió című szobrának képi világa is, amelynek kialakítása során a művész a növények közlekedési útvonalakat felhasználó területi behatolásával, vándorlásával és növekedésével kapcsolatos képzeteit társította a bizonyos szempontból romos épületnek tekintett emberi testhez.